Informacja dla oferentów

Oznaczenie sprawy: 320/4/2013

Koszalin, dnia 22.11.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

1. Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie
Adres:
ul. Dworcowa 11 – 15, 75 – 950 Koszalin
REGON: 331340047 NIP: 669-23-20-183
telefon: (094) 343-51-67 fax: (094) 343-51-67
e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl
2.Przedmiot zamówienia:
„ Usługę w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”
3. Ogłoszenie o postępowaniu:
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w dniu 14.11 2013r.w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 463146-2013, oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
4.Informacja o złożonych ofertach:
Liczba ofert złożonych w postępowaniu – 3 oferty
Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0
5.Cena złożonych ofert :
Najniższa – 54.847,20 zł. netto
67.462,08 zł. brutto
Najwyższa – 108.043,20 zł. netto
132.893,16 zł. brutto
6.Wybrano następującą ofertę:
Nr oferty – 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAWISZA” Przybylski Sp. Jawna
04-881 Warszawa,
Ul. Patriotów 179/181
Cena wybranej oferty:
54.847,20 zł. netto
67.462,08 zł. brutto

 

PREZES ZARZĄDU
/-/ Piotr Jedliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *