Informacja o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: 320/3/14
Koszalin, dnia 24.06.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie
Adres:
ul. Dworcowa 11 – 15, 75 – 950 Koszalin

REGON: 331340047 NIP: 669-23-20-183
telefon: (094) 343-51-67 fax: (094) 343-51-67
e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl
2.Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usług koszenia obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”

3.Ogłoszenie o postępowaniu:
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w dniu 12.06.2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , w dniu 12.06.2014 na stronie internetowej :www.ko-pomerania.pl
4.Informacja o złożonych ofertach:
Liczba ofert złożonych w postępowaniu – 4 oferty
Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0
5.Cena złożonych ofert :
Najniższa -29.900,00.zł. brutto
Najwyższa – 155.737,68 zł. brutto
Wybrano następującą ofertę:
Nr oferty – 1
Zakład Usługowy Paweł Maślak 76-042 Rosnowo 74
Cena wybranej oferty:
29.900,00. zł. brutto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *