Ochrona fizyczna i elektroniczna lotniska w Zegrzu Pomorskim

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
z dnia 26.02.2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie

ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ko-pomerania.pl lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, w godzinach 7:15 – 15:15.

Oferty należy składać w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin do dnia 11.03.2008 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2008 r. o godzinie 12:05 w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu.

 

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Mikietyński

Do pobrania:
1. Specyfikacja
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *