Ogłoszenie

Ogłoszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
z dnia 1.12.2011 r.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie
ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.ko-pomerania.pl lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, w godzinach 7:15 – 15:15.
Oferty należy składać w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin do dnia 14.12.2011 r. do godziny 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2011 r. o godzinie 13:15 w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie,
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *