Ogłoszenie

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego ”.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.ko-pomerania.pl lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, w godzinach 7:15 – 15:15.
Oferty należy składać w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin do dnia 17.04.2014 r. do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2014 r. o godzinie 10:05 w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.

załączniki:

  1. SIWZ
  2. załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
  3. załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty
  4. załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie art. 22 uPZP
  5. załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie art. 24 uPZP
  6. załącznik nr 5 do SIWZ wykaz usług
  7. załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób
  8. załącznik nr 7 do SIWZ informacja o grupie kapitałowej
  9. załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *