Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Koszalin, 15.12.2011 r.

SGIPPS 320/8/2011

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Usługę w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim” – ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 406042-2011.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
/-/ Piotr Jedliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *