Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy SGiPPS 320/2/15

Oznaczenie sprawy: 320/2/15
Koszalin, dnia 25.06.2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie
Adres:
ul. Dworcowa 11 – 15, 75 – 950 Koszalin
REGON: 331340047 NIP: 669-23-20-183
telefon: (094) 343-51-67 fax: (094) 343-51-67
e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl

2.Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług koszenia obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.

3.Ogłoszenie o postępowaniu:
Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do 5 Wykonawców w dniu 15.06.2015r. oraz zamieszczono na stronie internetowej :www.ko-pomerania.pl

4.Informacja o złożonych ofertach:
Liczba ofert złożonych w postępowaniu – 5 ofert
Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

5.Cena złożonych ofert :
Najniższa -29.500,00.zł. brutto
Najwyższa – 101.736,00 zł. brutto

6.Wybrano następującą ofertę:
Nr oferty – 3
Zakład Usługowy Paweł Maślak 76-042 Rosnowo 74
Cena wybranej oferty:
29.500,00. zł. brutto

PREZES ZARZĄDU
/-/ Piotr Jedliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *