Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
z dnia 14.11.2013 r.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie

 

ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.ko-pomerania.pl lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, w godzinach 7:15 – 15:15.
Oferty należy składać w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin do dnia 22.11.2013 r. do godziny 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2013 r. o godzinie 12:05 w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.
ZAŁĄCZNIKI :

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *