Ponowne ogłoszenie

W dniu 16.12.2011r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie informuje ,że zostało opublikowane ponowne ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym na :
„Usługę w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.ko-pomerania.pl lub otrzymać bezpłatnie w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, w godzinach 7:15 – 15:15.
Oferty należy składać w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
do dnia 27.12.2011 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2011 r. o godzinie 13:15 w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów      Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Jedliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *