Prace przedprojektowe na uruchomienie lotniska

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac przedprojektowych dotyczących uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskiem w trybie dialogu konkurencyjnego.

Wykonanie prac przedprojektowych, studialno – koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Dokumenty dodatkowe
Informacja na temat projektu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3. Zapytania i odpowiedzi
wpłynęło zapytanie :
proszę o udostępnienie specyfikacji i dodatkowych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu do przetargu na wykonanie prac przedprojektowych, studialno – koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.
Odpowiedź : Specyfikacja zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert,
Dodatkowe dokumenty znajdują się na stronie internetowej zamawiającego zamieszczone pod hasłem „załączniki” w pkt.2
– wpłynęło zapytanie :
Czy posiadają Państwo wzór druków wymaganych przy składaniu oferty .
Odpowiedź : Ofertę można złożyć zgodnie z załączonym wzorem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
.Czy w przypadku Wykonawcy – Konsorcjum, wymaganą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000 EUR powinni mieć wszyscy konsorcjanci z osobna, lider konsorcjum, czy po prostu jeden z konsorcjantów.
Odpowiedź : polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000 EUR musi posiadać jeden z konsorcjantów
Czy dokumenty dołączone do oferty w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Notariusza czy wystarczy jak będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę?
Odpowiedź : dokumenty dołączone do oferty w formie kopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *