ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SGIPPS 320/ 3 /14

Zapytanie Ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

„Świadczenie usług koszenia obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.

 

Zakres prac obejmuje:
1. Skoszenie obszaru określonego w załączniku graficznym o łącznej powierzchni 186,20 ha.
2. Za skoszenie obszaru określonego w pkt 1 uznaje się skoszenie tego obszaru od środka
do zewnątrz przy zastosowaniu wypłaszaczy, usunięcie zakrzewień o wieku do 5 lat
i zbiór siana z obszaru objętego przedmiotem umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie programu Wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, pakietu wdrażanego w strefach priorytetowych – utrzymanie łąk ekstensywnych (P01).
4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy:
a) przestrzegać zakazu: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw;
b) do niestosowania pestycydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),
c) do nie wapnowania, nie nawożenia azotem;
d) nie prowadzenia wypasu zwierząt.

Termin wykonania: od 1 lipca do 31 lipca 2014r.

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 11-15 lub przesłać mailem na adres : sgipps@ko-pomerania.pl do dnia 23.06.2014 roku do godz: 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 11-15 w dniu 23.06.2014r.o godz. 10:05
Wszelkie pytania dotyczące oferty należy kierować do p. Marka Gramza tel.94 343 51 67

PREZES ZARZĄDU

/-/ Piotr Jedliński

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *