Zapytanie ofertowe nr 320/2/16

 Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych, Stowarzyszenie Gmin  i Powiatów Pomorza Środkowego zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Świadczenie usług koszenia obszaru b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.

Zakres  prac  obejmuje:

 1. Skoszenie obszaru określonego w załączniku graficznym o łącznej powierzchni 188,28 ha.
 2. Za skoszenie obszaru określonego w pkt 1 uznaje się skoszenie tego obszaru od środka
  do zewnątrz przy zastosowaniu wypłaszaczy, usunięcie zakrzewień o wieku do 5 lat
  i zbiór siana z obszaru objętego przedmiotem umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie programu Wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, pakietu wdrażanego w strefach priorytetowych – utrzymanie łąk ekstensywnych (P01).
 4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy:
  1. przestrzegać zakazu: przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw;
  2. do niestosowania pestycydów, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),
  3. do nie wapnowania, nie nawożenia azotem;
  4. nie prowadzenia wypasu zwierząt.

Termin wykonania:  od 1 lipca do 31 lipca 2016r.

 

Miejsce  i termin  złożenia ofert:                Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia
przy ul. Dworcowej 11-15

                                                                              do dnia 29.06.2016 roku do godz.: 10:00                   

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 11-15 w dniu 29.06.2016r.o godz. 10:05

Wszelkie pytania  dotyczące oferty  należy kierować do p. Marka Gramza  tel. 94 343 51 67

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa wg.załączonego wzoru

Załącznik:

Do Stowarzyszenia wpłynęło zapytanie:

-Nasze Przedsiębiorstwo zainteresowane jest przetargiem na koszenie lotniska w Zegrzu Pomorskim. Chciałbym zapytać, czy koszenie można wykonać kosiarkami bijakowymi, które skoszą i potną trawę.

Odpowiedź :

W odpowiedzi na zadane pytanie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego informuje,że zgodnie z SIWZ  rozdział II pkt.2 : „Za skoszenie obszaru określonego w pkt II.1 uznaje się skoszenie tego obszaru od środka do zewnątrz przy zastosowaniu wypłaszaczy, usunięcie zakrzewień o wieku do 5 lat i zbiór siana z obszaru objętego przedmiotem umowy.”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *