Projekty zrealizowane

W roku 2015 Stowarzyszenie zrealizowało następujący projekt pn:

„Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012″

W roku 2012 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty pn:

Prace studialno-koncepcyjne dla terenu inwestycyjnego lotniska w Zegrzu Pomorskim

Tablice informacyjne – Wędkarski Powiat Koszaliński

Katalog Turystyki Wodnej Powiatu Koszalińskiego

W roku 2011 Stowarzyszenie zakończyło realizację projektów:

„Na wsi też można się bawić – wyposażenie świetlic wiejskich i budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino” ;  „Na wsi też można się bawić – wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Manowo” ; „Na wis też można się bawić -wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Polanów”; „Na wsi też można się bawić – wyposażenie świetlic wiejskich i budowa placów zabaw na terenie Gminy Sianów” w ramach programu Odnowa i rozwój wsi.

Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie

Tablice informacyjne szlaków rowerowych powiatu koszalińskiego

Szlak konny Pomorza Środkowego

W  roku 2010 Stowarzyszenie zakończyło realizację projektów:

United in diversity

Tablice informacyjne szlaków turystycznych kompleksu leśnego Góry Chełmskiej.

W roku 2009 Stowarzyszenie zrealizowało projekt:

Rowerowe Miasto

W 2007 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt:

Polsko – niemieckie spotkania dotyczące turystyki

 

W 2005/2006 roku Stowarzyszenie zrealizowało:

Lepsza Wieś

W 2004 roku Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

projekt „Gościnny Region”,

projekt „Baltic+”,

projekt „Intrenational Project Management”,

warsztaty „Projektownia Zrównoważonego Rozwoju”.