Baltic+

Projekt „Baltic+ – wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego” został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej – Schemat Wsparcia Program Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego 2001(umowa grantowa nr 6/SW/01 z dnia 1.09.2003 r)

 

Beneficjentem środków był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego a Stowarzyszenie jednym z czterech partnerów w realizacji (umowa partnerska nr 4/IV DPR/2004 z dnia 2.03.2004 r.). Projekt dofinansowany z programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Region Morza Bałtyckiego 2001 (umowa).

 

Udział zadań rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia wynosił 67.240,50 EURO w tym udział finansowy Stowarzyszenia 13.448,10 EURO.

 

Jako partner Stowarzyszenie realizowało bezpośrednio następujące 2 zadania:

 

„Koncepcję rozwoju sieci rowerowych połączeń lokalnych na terenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego”,

„Koncepcję techniczno-ekonomiczną budowy i zagospodarowania trasy pielgrzymkowo-rowerowej pomiędzy Górą Chełmską w Koszalinie a Świętą Górą w Polanowie”.

 

Ponadto Urząd Marszałkowski  realizował bezpośrednio na rzecz Stowarzyszenia następujące zadania:

 

opracowanie koncepcji historycznej trasy pielgrzymkowej,

utworzenie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Koszalinie, w ramach którego zostały zakupione dwa komputery stanowiące wyposażenie Centrum.

 

Jednym z elementów projektu „Baltic+” było utworzenie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Koszalinie, a potrzebę utworzenia takiego Centrum wykazała również „Strategia Rozwoju Turystyki” – efekt projektu „Gościnny Region”. Zarząd Stowarzyszenia uznał, że koordynatorem tego przedsięwzięcia pod nazwą Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (RCIT) powinno zostać Stowarzyszenie, a Miasto Koszalin zobowiązało się do wyremontowania i przekazania na ten cel lokalu położonego w Koszalinie, przy ul. Dworcowej 11-15 (były sklep myśliwski). Ze środków pochodzących z programu „Baltic+” zakupiono dwa komputery stanowiące wyposażenie RCIT.
W dniu 28 czerwca br. odbyło się otwarcie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie. Działalność rozpoczęła się z dniem 1 lipca br. Centrum funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie przy ul. Dworcowej 11-15 . Informacji udziela jeden pracownik oraz dwóch stażystów.

Głównym zadaniem Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej jest świadczenie usług związanych z dostarczaniem informacji turystycznej o regionie, członkach Stowarzyszenia oraz branży turystycznej, a ponadto opracowywanie we współpracy z członkami Stowarzyszenia materiałów informacyjnych w zakresie turystyki i promocji regionu, współpracę z członkami Stowarzyszenia w koordynacji przedsięwzięć związanych z planowaniem oraz organizacją turystyki w skali ponadgminnej, a także turystyczną promocję regionu i gmin członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *