Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania

W Koszalinie realizowana jest  kolejna inicjatywa. Przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, w ramach projektu pt. „Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012″, powstało Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania, którego oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji oraz gmin i powiatów. Głównym celem działalności centrum jest wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczej w szczególności poprzez:

– giełdy kooperacyjne i konferencje branżowe,

– tworzenie i aktualizacja transgranicznych baz danych gospodarczych,

– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działalności gospodarczej o charakterze transgranicznym (kwalifikacje, doradztwo, coaching)

– wspieranie MŚP przy wchodzeniu na nowe rynki w kraju partnerskim oraz polsko – niemieckich kooperacji przedsiębiorstw w przypadku wspólnego wchodzenia na nowe rynki (np. udział w targach, coaching, usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego)

Centrum Usługowo – Doradcze (CUD) w Koszalinie jest jednym z sześciu podobnych centrów, zlokalizowanych na terenie Euroregionu, po obu stronach granicy. Ww. usługi oferujemy nieodpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30, do naszej siedziby w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu) pokój 216, jak i do kontaktu telefonicznego pod nr 094/342 65 50, 666 338 331, 666 338 332 lub mailowego: cud@ko-pomerania.pl.

Podczas kontynuacji projektu w okresie od 01.03.2012r. do 28.02.2015r. planuje się zachowanie wszystkich Centrów, zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie. Taki bowiem rozkład sił w sieci umożliwia optymalny przepływ informacji o stanie gospodarki, tendencjach rozwojowych i zapotrzebowaniu rynków obu państw.
Zasadniczym celem poszczególnych Centrów, jest osiągnięcie pozycji partnera gospodarczego, rozpoznawalności wśród podmiotów gospodarczych oraz stworzenia kompetentnego źródła wiedzy o polskim i niemieckim rynku.
Spektrum usług świadczonych przez Centra opierać się będzie także na wsparciu przy nawiązywaniu polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych, pomocy w poszukiwaniu partnera gospodarczego po drugiej stronie granicy, czy dalszy nadzór nad tą współpracą.
Świadczone przez Centrum usługi są bezpłatne i skierowane są zarówno do podmiotów sektora MŚP, samorządów i organizacji pozarządowych.
Dalsza kontynuacja projektu umożliwi wzmocnienie istniejącej już współpracy, rozbudowanie zakresu świadczonych usług a także osiąganie coraz wyższej jakości w swoim działaniu. Dalsze istnienie sieci będzie dla podmiotów korzystających z jej usług także gwarancją na umożliwienie intensywnej wymiany informacji u źródła.

W obliczu zniesienia od maja 2011 ograniczenia przepływu siły roboczej z Polski do Niemiec tworzy się zupełnie nowe pole do działania dla sieci SBC/CUD. Będzie to bowiem duża ilość aktualnych informacji na temat rynku pracy obu państw, obowiązujących przepisów prawnych, warunków socjalno-bytowych itp. Rolę w udostępnianiu i przekazywaniu ich zainteresowanym podmiotom pełniłoby także Centrum w Koszalinie.
Centrum w Koszalinie po pierwszym roku swojej działalności stało się jednostką, rozpoznawalną w kręgach polskich i niemieckich Instytucji Otoczenia Biznesu. Taka współpraca umożliwia budowanie właściwego wizerunku Centrum wśród zainteresowanych podmiotów oraz budowanie zaufania w kontaktach gospodarczych.
Centrum w swojej działalności dużą wagę przywiązuje do działań promocyjnych. Każdorazowo, podczas wszystkich uroczystości i imprez gospodarczych prezentowane są zarówno planowane, jak i realizowane działania centrum, materiały promocyjne gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie a także polsko-niemieckie materiały promocyjne Miasta Koszalin.