Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu Pomerania

Przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Mӓrkisch Oderland” dofinansowanego z Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstało Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania .

Podobne Centra zlokalizowane są na terenie Euroregionu, po obu stronach granicy i  funkcjonują w Karlinie, Myśliborzu, Dębnie, Szczecinie, Świnoujściu, Schwedt n. Odrą, Neubrandenburgu, Greiswaldzie oraz Strausbergu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 16 lipca 2016 roku.  Głównym celem projektu jest rozbudowa współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w połączeniu ze wzrostem prestiżu regionu granicznego W ramach projektu przeprowadzane będą wspólne polsko-niemieckie imprezy, których celem jest pośredniczenie w kontaktach w układzie ponad granicą, a tym samym wspieranie szeroko zakrojonej współpracy i zagwarantowanie jej trwałości. Poprzez wsparcie współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw z instytucjami dążyć się będzie do długofalowej  poprawy gospodarczych warunków ramowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 – 15.15, do naszej siedziby w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu) pokój 216, jak i do kontaktu telefonicznego pod nr 094/ 343 85 86  lub mailowego: cud@ko-pomerania.pl.

Centrum w swojej działalności dużą wagę przywiązuje do działań promocyjnych. Każdorazowo, podczas wszystkich uroczystości i imprez gospodarczych prezentowane są zarówno planowane, jak i realizowane działania centrum, materiały promocyjne gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie a także polsko-niemieckie materiały promocyjne Miasta Koszalin.