Seminarium z Prawa Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo,
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Koszalinie zaprasza serdecznie na bezpłatne seminarium z zakresu Prawa Zamówień Publicznych ze szczególnym uwzględnieniem pozacenowych kryteriów wyboru oferty.
Miejsce seminarium: Restauracja Park Caffe ul. Adama Asnyka 11, Koszalin

Termin: 14.01.2015 r. w godz.9.00 -15.00

Ilość przewidzianych miejsc: 40

Seminarium poprowadzi Pani Eliza Grodzka – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.Zestawienie aktów prawnych obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych oraz omówienia najważniejszych zmian nowelizacji ustawy.
2.Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych.
3.Dialog techniczny.
4.Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5.Ogłoszenia w zamówieniach publicznych.
6.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Nowe regulacji dotyczące podwykonawstwa.
8.Opis przedmiotu zamówienia – nowe wymagania związane z realizacją zamówienia.
9.Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu.
10.Udostępnianie zasobów podmiotów trzecich – nowe regulacje z tym związane.
11.Warunki przedmiotowe potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
12.Uzupełnianie dokumentów w świetle art. 26 ust 3 – praktyczne zastosowanie przepisu, szanse
i zagrożenia.
13.Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji.
14.Nowe zasady zatrzymania wadium.
15.Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych

Zgłoszenia proszę wysłać fax’em na nr 094/ 342-65-50 lub e-mailem: na adres cud@ko-pomerania.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *