ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SEMINARIUM ” ZMIANY PODATKU VAT 2018 ROK”

Logo_Farbig_RGB (1)

 

          Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA w  Koszalinie ma  zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pn. Zmiany podatku VAT w 2018 roku, które odbędzie się w dniu 25.05.2018r. w Koszalinie, w godzinach 9:00 – 15:30. Seminarium skierowane jest do przedsiębiorców ,biur rachunkowo-księgowych, do pracowników działów księgowości w urzędach miast, gmin, w starostwach, a także do osób zainteresowanych tematyką.

Seminarium poprowadzi Pan Maciej Baranowicz Doradca Podatkowy , który  podczas spotkania poruszy takie tematy, jak:

 • Zmiany w podatku VAT w 2018 roku:
  1. Wprowadzenie stawki podstawowej w miejsce obniżonej na niektóre wyroby – dostosowanie stawek VAT do wyroku TSUE.
  2. Zmiana niektórych kodów CN w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22-11-2011 r. ws. wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.
  3. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2018 roku.
  4. Klauzula nadużycia prawa w podatku VAT.
  5. Deklaracje VAT i ewidencje w formie elektronicznej.
  6. Zgłoszenia rejestracyjne – rejestracja i wykreślenie podmiotu, wykaz podmiotów.
  7. Proporcja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Mechanizm podzielonej płatności (split payment):
  1. Zmiany warunków uznania podmiotów za podmioty powiązane.
  2. Definicja „pierwszego zasiedlenia”.
  3. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez niektóre grupy podatników.
  4. Obniżenie sankcji w VAT do 15%.
  5. Wymiana paragonu na fakturę.
  6. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.
  7. Mechanizm podzielonej płatności wraz z przykładami:
   • rachunek VAT i rachunek rozliczeniowy
   • zasady funkcjonowania mechanizmy podzielonej płatności
   • faktury korygujące
   • wykorzystanie środków na rachunku VAT oraz skutki ich braku
   • termin zwrotu podatku VAT
   • korzyści stosowania podzielonej płatności
   • premia za wcześniejszą płatność podatku VAT do urzędu skarbowego
   • dodatkowe zobowiązanie podatkowe i odpowiedzialność solidarna
   • podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać na adres:cud@ko-pomerania.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18.05.2018r., o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 Serdecznie zapraszamy

Załącznik : Formularz zgłoszeniowy

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

logo programu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *