Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego otrzymało dofinansowanie projektu pn.„Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” złożonego do programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.

Partnerami w projekcie są gminy członkowskie Stowarzyszenia tj: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów oraz Powiat Koszaliński. Do współpracy zaproszono ponadto gminę Biesiekierz, gminę Świeszyno, Fundację Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińską Izbę Przemysłowo – Handlową.

Główne cele projektu to: wzmocnienie partnerstwa, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy KOF, poprawa jakości życia, efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej, przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty planistyczne : Zrównoważona Strategia Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF oraz dokumentacje techniczne i studia wykonalności celem wdrażania inwestycji infrastrukturalnych na obszarze KOF. Proponowane dokumentacje techniczne dotyczyć mają m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania akwenów wodnych, miejsc rekreacji oraz szlaków tematycznych.

Wartość projektu wynosi 2.692.970,00 zł., z tego dofinansowanie stanowiące 85% wartości to 2.289.025,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 – 2015. Zgodnie z decyzją Operatora Projektu z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w ramach działania nr 5 „Opracowanie dokumentacji technicznych i studiów wykonalności pod wytypowane inwestycje z Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF”  realizacja projektu została przedłużona do końca kwietnia 2017 roku.

Projekt finansowany z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
www.eeagrants.org

logalogo_program rozwoj miast fcs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *