Podsumowanie projektu pn.„Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”

W dniu 20 kwietnialoga 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”, współfinansowanego ze środków mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących  z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnerów projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Partnerami w projekcie, który realizowano w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 2017 byli : Gmina Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Manowo, Gmina Miasto Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Gmina Świeszyno, Powiat Koszaliński, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania oraz Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Główne rezultaty : Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego, Strategia aplikacji, audyt dotacyjny wraz z 10 kartami projektów oraz 25 dokumentacji techniczno – projektowych dla inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych i sektorowych.

Podczas konferencji Dyrektor Biura Stowarzyszenia omówił przebieg i efekty projektu oraz możliwości kontynuacji współpracy w ramach Partnerstwa. Przedstawiciele poszczególnych gmin zaprezentowali wykonane w ramach projektu dokumentacje techniczno – projektowe oraz stan ich wdrażania lub perspektywy aplikacyjne.

Uczestnicy spotkania – Partnerzy projektu pozytywnie ocenili jego przebieg i rezultaty, wyrażając nadzieję na kontynuację współpracy i podejmowanie kolejnych partnerskich wyzwań projektowych.

Załączniki : prezentacja SGiPPŚ oraz Gminy Miasto Koszalin i Gminy Świeszyno

eog logo hlIMG_0281IMG_20170420_132053

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *