Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Regionalnego EOG

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Regionalnego EOG

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego otrzymało dofinansowanie wniosku pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” złożonego do programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata  2009-2014. Partnerami w projecie są gminy członkowskie Stowarzyszenia tj.: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński oraz Gmina Biesiekierz, Gmina Świeszyno, Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Główne cele projektu to: wzmocnienie partnerstwa, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy KOF, poprawa jakości życia, efektywnie kształtowanie przestrzeni publicznej, przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach projektu opracowane mają być m.in. Zrównoważona Strategia Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF, Plan Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa oraz dokumentacje techniczne i studia wykonalności celem wdrażania inwestycji infrastrukturalnych na obszarze KOF. Proponowane dokumentacje techniczne dotyczyć mają m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania akwenów wodnych, miejsc rekreacji oraz szlaków tematycznych.

Wartość projektu wynosi 2.692.970, 00 zł., z tego planowane dofinansowanie stanowiące 85% wartości to kwota 2.289.025,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 – 2015.

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

www.eeagrants.org

 

logalogo_program rozwoj miast fcs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *