Projekt „Rowerowe Miasto”

 Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego włączenia się w tworzenie koszalińskiego „Rowerowego miasta”. Jest to partnerskie przedsięwzięcie zainicjowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego i Fundację nauka dla Środowiska dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt dąży do stworzenia skutecznego systemu komunikacji miejskiej, stanowiącego alternatywę dla używania samochodów prywatnych do indywidualnego przemieszczania się po mieście. Systemu opartego o rozwój infrastruktury rowerowej, przyjaznej i atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców, jak
i turystów. Działania projektu skierowane są bezpośrednio do: organizacji społecznych, placówek oświatowych i sektora biznesu, ale korzyści z realizacji przyjętych działań dotyczą wszystkich mieszkańców Koszalina i turystów odwiedzających ten region. Poprzez działania projektu wszystkie sektory działalności publicznej i prywatnej włączone zostaną w promocję jazdy na rowerze, jako rodzaju transportu przyjaznego dla środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w następujących etapach:
Badanie opinii społecznej
Projekt przewiduje zbadanie opinii mieszkańców Koszalina, aktywnych rowerzystów oraz przedsiębiorców w zakresie istniejącej i przyszłej infrastruktury rowerowej, a także sposobów promocji alternatywnych środków transportu w Koszalinie.
Zielona kampania
Regionalna akcja marketingu społecznego ma na celu popularyzację tematyki ekorozwoju. Opracowana zostanie rowerowa kampania społeczna. W projekcie powstanie również koszalińska mapa rowerzysty z zaznaczonymi formalnymi trasami rowerowymi i nieformalnymi ciągami komunikacyjnymi miejskich rowerzystów. Podsumowaniem działań promocyjnych będzie publikacja w postaci „Vademecum miejskiego rowerzysty”.
Rowerowy Pakiet
Będzie to zestaw bezinwestycyjnych rozwiązań organizacyjnych przedstawiony z punktu widzenia rowerzysty (a nie urzędnika, teoretyka-planisty). Rozwiązań, które pozwolą na zasadnicze podniesienie jakości powstających inwestycji rowerowych oraz wyeliminowania obecnych konfliktów komunikacyjnych. Przedstawione zostaną również procedury przeglądu remontów
i inwestycji miejskich pod kątem zgodności z systemem rowerowym. Tak opracowany dokument kluczowy umożliwi włączenie rowerzystów do projektowania zmian zagospodarowania przestrzennego miasta.
Miejsca przyjazne rowerzystom
Zadanie to obejmuje stworzenie miejskiej sieci punktów przyjaznych rowerzystom poprzez ustawienie na jego terenie stojaków rowerowych. Zadanie to obejmuje opracowanie i wykonanie 50 stojaków rowerowych, które bezpłatnie zostaną przekazane i zamontowane w Koszalinie przy placówkach oświatowych, restauracjach, sklepach, organizacjach pozarządowych, instytucjach.Projekt trwać będzie do grudnia 2009 roku, dlatego też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Fundacja Nauka dla Środowiska zapraszają do wspólnego wdrażania „Rowerowego Miasta” Koszalin.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *