Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 W dniu 19 czerwca  br. odbyło się kolejne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym  podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowanego Zarządu Stowarzyszenia, oraz udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Odpowiednimi uchwałami zatwierdzono Program Działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na rok 2017 oraz budżet na 2017 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *