Władze

Walne Zebranie Członków

Piotr Jedliński

Grzegorz Lipski

Henryk Broda

Roman Kłosowski

Olga Roszak – Pezała

Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Jedliński
Prezes Zarządu

Grzegorz Lipski
Wiceprezes Zarząd

Grażyna Nowak
Skarbnik Stowarzyszenia

Roman Kłosowski
Członek Zarządu

Olga Roszak – Pezała
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Henryk Lubocki

Irena Oleksy

Piotr Górniak