Władze

Walne Zebranie Członków

Piotr Jedliński

Marian Hermanowicz

Henryk Broda

Roman Kłosowski

Olga Roszak – Pezała

Grzegorz Lipski

Maciej Berlicki

Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Jedliński
Prezes Zarządu

Marian Hermanowicz
Wiceprezes Zarząd

Grażyna Nowak
Skarbnik Stowarzyszenia

Grzegorz Lipski
Członek Zarządu

Roman Kłosowski
Członek Zarządu

Olga Roszak – Pezała
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dariusz Kalinowski

Piotr Górniak

Marcin Posmyk