Miejsca nieodkryte – Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

pomorze

Mogilno zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Mieszka w nim około 12 tysięcy osób, a sama miejscowość pełni rolę stolicy powiatu.

KRÓTKO O PRZESZŁOŚCI MIASTA

Sama nazwa miasta pochodzi od pagórka, które nazywano mogiłą. Wczesne ślady cywilizacji na tym obszarze pochodzą z VIII wieku, to właśnie Mogilno było jednym z pierwszych miejsc, w którym kształtowała się państwowość królestwa polskiego. W XI wieku zbudowano tutaj klasztor benedyktyński, a obok rozwijała się mała wieś.

Do XIV wieku Mogilno było dobrze ukształtowaną wsią. Sprawiło to, że w 1398 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie od króla Władysława Jagiełły. Od tego momentu nowe miasto zyskało stabilną pozycję oraz status.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do I rozbioru Polski w 1772 roku. Przyłączono je wtedy do Prus. Przez ten okres w Mogilnie nastąpił zastój gospodarczy trwający z przerwami do XIX wieku. Wówczas rozpoczęła się budowa linii kolejowych.

Należy wspomnieć, że ludność Mogilna wzięła udział w Powstaniu Wielkopolskim, tym samym opowiadając się za przyłączeniem do Polski w 1918 roku.

Skarby Pomorza odkryjesz też na www.infowloclawek.pl.

CO WARTO ZOBACZYĆ?

– Klasztor pobenedyktyński
Obecnie w klasztorze znajdują się kapucyni. Na terenie klasztoru przygotowywane są rekolekcje czy odbywają się spotkania różnych grup, w tym ekumenicznych. Jest to także przestrzeń otwarta na wydarzenia kulturalne, organizowane są plenery malarskie, a we wnętrzu urządzane są wystawy w galerii „Monasterium”.

– Cmentarz wyznaniowy założony w 1816 roku
Na terenie cmentarza wyróżnia się ciekawy pomnik grobowy poświęcony ks. Piotrowi Wawrzyniakowi. Można też obejrzeć grobowce pochodzące z XIX wieku o cechach klasycystycznych i gotyckich.